سایت اختصاصی شرکت فرهیختگان

صفحه اصلی مختصری از مقالات مدل تعالی سازمانی (EFQM)

مدل تعالی سازمانی (EFQM)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مدل تعالی سازمانی(EFQM) یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیتهای سازمان ها در جهت بهبود مستمر می گردد. این مدل به عنوان یکی از رویکردها و ابزارهای مدیریتی، سازمانها را ارزیابی کرده و با اندازه گیری عملکرد آنها و ارائه تصویر واقعی از فعالیت های سازمانی، تفاوت های موجود را با وضعیت مطلوب  شناسائی می کند و باعث اقدام سازمان ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت ها می شود تا به سطوح عالی سازمانی دست یابند.

مأموریت و هدف غایی EFQM حمایت از مدیران به عنوان عامل و محرک اصلی حرکت کیفیت و همچنین یاری رساندن به همه شرکت ها جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و تعالی  است.

تاریخچه

در سال 1988 مدیران 14 شرکت  اروپائی در کنار یکدیگر جمع شدند تا بنیادی را برای مدیریت کیفیت پایه گذاری کنند. متعاقب این امر در 19 اکتبر سال 1989 در شهر مونتگراس چشم انداز، مأموریت و اهداف EFQM  به طور رسمی تصویب گردید و در سال 1992 اولین جایزه کیفیت اروپائی توسط پادشاه اسپانیا در شهر مادرید اعطاء گردید. در سال 1995 موضوع EFQM متمرکز در سازمان های تجاری بود اما بعدها این مدل در شرکت های دولتی نیز مورد اجرا قرار گرفت. مدل EFQM در ایران از سال  1382 زیرنظر مجموعه-های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد. این وزارتخانه و مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را پی ریزی کردند. هم اکنون جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران به صورت سالانه برگزار می گردد.

مفاهیم اصلی و بنیادین EFQM

مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی هشت‌گانه، پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی و استقرار سیستم‌ها را تشکیل می‌دهند و برای شناخت وضعیت عملکردی سازمان‌ها باید از معیارهایی بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگی با این مفاهیم داشته باشند و بتوان میزان موفقیت سازمان در دستیابی به نتایج را اندازه‌گیری کرد که هشت مفهوم زیر این قابلیت را فراهم می کنند.

1. نتیجه محوری

2. مشتری مداری

3. توسعه و تحول کارکنان و مشارکت آنها.

4. مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت ها

5. یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

6. راهبری و انسجام در اهداف

7. مسئولیت اجتماعی و عمومی

8. توسعه همکاری با شرکای تجاری.

معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني

سازمانها جهت خودارزيابي و سنجش خود با ديگر سازمانها نيازمند ابزاري ويژه و مناسب و داراي ساختار مديريتي مي باشند که مدلهاي تعالي داراي اين ويژگي است.

اين مدل داراي نه معيار است که پنج معيار اول توانمندسازها هستند و آنچه را که يک سازمان انجام ميدهد پوشش ميدهند و عواملي هستند که سازمان را براي رسيدن به نتايج عالي توانمند مي سازد و چهار معيار بعدی نتايجي هستند که يک سازمان بدست مي آورد و بيان کننده دستاوردهاي حاصل از اجراي مناسب توانمندسازها هستند.

انجام هر یک از این شاخص ها سازمان را در حرکت به سمت تعالی سازمانی کمک می کند.

1- رهبري (Leadership)

رهبران متعالي آرمان و ماموريت سازمان را تدوين و دستيابي به آنها را تسهيل مي کنند  و با عمل و رفتار مناسب خود، آنها را به اجرا در مي آورند، در دوران تغيير و تحولات سازمان، در مقاصد خود ثبات دارند و هر کجا که لازم باشد قادر هستند جهت گيري سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پيروي آن ترغيب کنند.

2- خط مشي و استراتژي (Policy & Strategy)

سازمانهاي متعالي ماموريت و آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين يک استراتژي متمرکز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي که در آن فعاليت مي کنند به اجرا در مي آورند.

3- کارکنان (People)

سازمانهاي متعالي تمامي توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردي، تيمي و سازماني اداره کرده، توسعه بخشيده و از آن بهره مي گيرند. آنها عدالت و برابري را ترويج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفويض اختيار مي کنند. اين سازمانها به گونه اي به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشويق و تقدير قرار مي دهند که در آنها انگيزه و تعهد براي استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازماني ايجاد شود.

4- شرکاي تجاري و منافع (Partnership & Resources)

سازمانهاي متعالي مشارکتها و همکاريهاي تجاري بيروني، تامين کنندگان و منابع داخلي خود را به منظور پشتيباني از خط مشي و استراتژي و اجراي اثر بخش فرآيندها و برنامه هايشان برنامه ريزي و مديريت مي کنند.

5- فرآيندها (Processes)

سازمانهاي متعالي فرآيندهاي خود را به منظور کسب رضايت کامل و ايجاد ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير ذينفعان طراحي نموده، مديريت کرده و بهبود مي بخشند.

6- نتايج مشتريان(Customer Results)

سازمانهاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را اندازه گيري کرده و به آنها دست مي- يابند. در اينجا مشخص مي گردد که سازمان در ارتباط با مشتريان بيروني خود چه نتايجي بدست مي آورد.

7- نتايج کارکنان (People Results)

سازمانهاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گيري کرده و به آنها دست مي يابند. در اينجا مشخص مي گردد که سازمان در ارتباط  با منابع انساني خود چه نتايجي بدست مي آورد.

8- نتايج جامعه (Society Results)

سازمانهاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گيري کرده و به آنها دست مي يابند. در اينجا مشخص مي گردد که سازمان در ارتباط با جامعه محلي، ملي و بين المللي چه نتايجي بدست مي آورد.

9- نتايج کليدي عملکرد (Key Performance Results)

سازمانهاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلي خط مشي و استراتژي را اندازه گيري کرده و به آنها دست مي يابند. در اينجا مشخص مي گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ريزي شده خود چه نتايجي بدست مي آورد.


 

جملات قصار

پادر: اندیشه درست می تواند برای شخص شغل فراهم کند و رابطه ای خوب، حس شاد بودن، را تضمین کند.

سایتهای منتخب

وب سایت ایده های استان قم

انجمن نظام پیشنهادهای ایران

Ideas World Wide

لینک به ما

شرکت فرهیختگان ذهن سبز

جستجو در وب سایت


Please update your Flash Player to view content.